Whatsapp Destek

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ticari ünvanı Utku Keman Atölyesi olan şirket tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza www.utkukemanatolyesi.com adresli sitesinde veya uygulamasında sunulan hizmetlere ilişkin aşağıda izin verdiğiniz vasıtalar kullanılarak ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini ve ticari elektronik ileti içeriğinin ve diğer kayıtların T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul etmektesiniz. Şirket tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle veya e-Devlet kapısı veya Bakanlığın internet sitesi olan İYS (İleti Yönetim Sistemi) üzerinden gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.

Tarafıma e-posta/sms gönderimini kabul ediyorum.