Whatsapp Destek

Çerez Politikası

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKALARI KAPSAMINDA AYDINLATMA FORMU

Ticari ünvanı Utku Keman Atölyesi olan, Utku Barış Andaç tarafından oluşturulan şirketimizde (bundan böyle UKA olarak anılacaktır)  kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.
Bu bilinçle isbu Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca isletilmekte olan UKA internet sitesinin (“Site”) isletilmesi sırasında, Site ziyaretçileri tarafından cerezlerin kullanımı ile elde edilen kisisel verilerin islenmesine iliskin olarak sizlere bilgi vermektir. İsbu metinde sitemizde hangi amaclarla hangi tur cerezleri kullandıgımızı ve bu cerezleri nasıl kontrol edebileceginizi sizlere acıklamak istiyoruz.
Belirtmek istiyoruz ki başta siz değerli internet sitesi ziyaretçilerimiz olmak üzere UKA’nın ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
b) Doğru ve güncel olarak,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

1. Çerez Uygulamaları Kapsamında İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanaklar
UKA olarak Sitemiz alt yapısında cesitli amaclarla cerez (cookie) yazılımları kullanmakta ve bu cerezler vasıtasıyla kisisel verilerinizi islemekteyiz. Bu kapsamda temel amaclarımız;
i. Site’nin calısması icin gerekli temel fonksiyonları gerceklestirmek.
ii. Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örnegin, Site’nin uzerinde calıstıgı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna gore performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretcilerin aradıklarını bulmalarının kolaylastırılması,
iii. Site’nin islevselligini arttırmak ve kullanım kolaylıgı saglamak,
iv. Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti geliştirmektir.
Kisisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda cerezler yoluyla Sirketimizin mesru menfaatine yonelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kisisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartları ve amacları kapsamında isbu Cerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaclarla da islenebilmektedir. Bu çerçevede işlenen kişisel verileriniz resmi talep halinde ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılabilmektedir.

2. Site’de Kullanılan Çerezler

Çerez Açıklama
Facebook https://www.facebook.com/policy/cookies/


3. Çerez Kullanımlarının Kontrolü

Cerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda Ziyaretcilerimizin tercihleri bizler icin esastır. Buna karsın, Site’nin calısması icin zorunlu olan Cerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı cerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım islevlerinin kısmen ya da tamamen calısmayabilecegini hatırlatmak isteriz.
Site’de kullanılan cerezlere dair tercihlerinizi ne sekilde yonetebileceginize iliskin bilgiler asagıdaki gibidir:

a) Ziyaretciler, Site’yi goruntuledikleri tarayıcı ayarlarını degistirerek cerezlere iliskin tercihlerini kisisellestirme imkanına sahiptir. Eger kullanılmakta olan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları uzerinden cerezlere iliskin tercihleri degistirmek mumkundur. Boylelikle, tarayıcının sunmus oldugu imkanlara gore farklılık gosterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin cerezlerin kullanılmasını engelleme, cerez kullanılmadan once uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı cerezleri devre dısı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
b) Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya gore degisiklik gostermekle birlikte genel acıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulasmak mumkundur. Cerezlere iliskin tercihlerin, ziyaretcinin Site’ye erisim sagladıgı her bir cihaz ozelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
c) Tarayıcınızın ayarlarını degistirerek cerezlere iliskin tercihlerinizi kisisellestirme imkanına sahipsiniz.
4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan UKA’ya başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler.
Buna göre, ilgili kişiler;


a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.


5. Başvuru Usulü ve İçeriği
Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;
a) Fenerbahçe Mah. Dr.Faruk Ayanoğlu Cd. No.33/18 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak veya;
b) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından UKA’ya daha önce bildirilen ve UKA bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.


Bu yollar haricinde siz bülten katılımcılarımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.


Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
e) Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.
 

6. Başvuruların Cevaplandırılması
UKA’ya gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.