Whatsapp Destek

Ön Bilgilendirme

Ön Bilgilendirme

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1: TARAFLAR HİZMET SAĞLAYICI
İsim/Unvan : Utku Barış Andaç / Utku Keman Atölyesi
Adresi : Fenerbahçe Mah. Dr.Faruk Ayanoğlu Cd. No.33/18 Kadıköy/İstanbul
Vergi Dairesi : Göztepe Vergi Dairesi
Vergi No : 690390558
E-posta adresi : [email protected]

ALICI
İsim/Unvan : [sistem]
Adresi : [sistem]
Telefon : [sistem]
E-posta adresi : [sistem]

MADDE 2 : KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Alıcı’nın Utku Keman Atölyesi'ne (“Hizmet Sağlayıcı”ya) ait www.utkukemanatolyesi.com adresli internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) veya mobil aplikasyondan elektronik ortamda dijital içeriklere ulaştığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin tedariki ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle Alıcı, hizmet siparişini onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 3: HİZMET BİLGİLERİ
Satın alınan hizmet/hizmetlerin özellikleri, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile Ön Bilgilendirme Formu’nu yapan/onaylayan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, işbu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
Alınan Hizmet : Enstrümantal Müzik ve Sanat Öğrenimine İlişkin Eğitim Hizmeti
Hizmet Detayları :    [sistem]
Sözleşme Tarihi :    [sistem]
Hizmet Alım Tarihi : [sistem] 
KDV Dahil Toplam Satış Bedeli : [sistem] 
Ödeme Şekli :   [sistem]
Vade Farkı :    [sistem]
Fatura Adresi :    [sistem]

MADDE 5: CAYMA HAKKI
27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 27 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesinin ğ ve h bentleri uyarınca cayma hakkının istisnaları düzenlenmiş olup, “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” ve “cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” bakımından cayma hakkı kullanımı mümkün değildir. Bu kapsamda Sözleşme’de belirtilen hizmetin alınmaya başlanması işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylandığı an itibariyle gerçekleşeceğinden Alıcı, hizmete ilişkin cayma hakkı bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ndan doğan uyuşmazlıklar İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile, Alıcı’nın hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. Diğer durumlarda, Alıcı ve Sağlayıcı arasındaki husumet ilgili mevzuat uyarınca yetkili ve görevli mahkemelerce çözümlenecektir.

MADDE 7: YÜRÜRLÜK
İşbu Ön Bilgilendirme Formu, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylamak isteyen Alıcı ve taraflar arasında Ön Bilgilendirme Formu’nun altında yer alan "Mesafeli Satış Sözleşmesini okudum kabul ediyorum.” Ve “Ön Bilgilendirme Formunu okudum ve kabul ediyorum.” butonlarına ayrı ayrı tıklanarak, kabul beyanının Hizmet Sağlayıcı’nın kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

MADDE 8: DİĞER HÜKÜMLER
Alıcı, satın almış olduğu hizmetten kusursuz şekilde yararlanmak için keman ve aksesuarlarını, telefon , tablet veya bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmalı ve kullanmalıdır.