Whatsapp Destek

Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

UTKU KEMAN ATÖLYESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Genel Hususlar
Fenerbahçe Mah. Dr.Faruk Ayanoğlu Cd. No.33/18 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, Göztepe Vergi Dairesi’ne 0690390558 Vergi Numarası ile kayıtlı, Utku Keman Atölyesi (ticari ünvanı), Utku Barış Andaç tarafından oluşturulan ve işletilen bir platformdur (bundan böyle “UKA” olarak anılacaktır). Bireysel internet kullanıcıları ("Kullanıcı") UKA’yı kullanmaya başlamakla ve üye olurken işbu  kullanım koşullarını ("Kullanım Sözleşmesi") onaylamakla, Kullanım Sözleşmesi’nde düzenen hususları kabul etmiş olurlar ve UKA  üzerinden verilen hizmetlerden işbu Kullanım Sözleşmesi’ne  tabi olarak yararlanırlar. Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen işbu koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, UKA’nın kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’nın UKA’yı kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu Kullanım Sözleşmesi’nde yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

1.1. Şirket, UKA’da mevcut her tür hizmet, içerik, ürün, kullanma koşulları ile UKA’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayınını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler UKA’da yayın tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, Kullanıcılar’a UKA’ya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.


2. UKA Üzerinden Sunulacak Hizmetin Esasları

2.1. UKA, tüm gerçek kişilere müzik konusunda eğitimsel faaliyet sunmaya, enstrüman çalmayı öğretmeye, sanatsal ve öğretici içerikleri sunmaya ilişkin hizmet ve içeriklerin tanıtılabilmesine ve satın alınabilmesine yönelik bir platform sağlamaktadır.

2.2. UKA üzerinden, takdiri münhasıran Şirket’e ait olmak üzere, ücretli ve ücretsiz üyelik tipleri tanımlanabilir, üyelik tiplerine göre verilecek hizmetler değişiklik gösterebilir.

2.1. Şirket, herhangi bir şekilde UKA’nın kesintisiz işleyeceğini taahhüt etmemektedir. Şirket’in, UKA üzerinden verilen hizmetlerden dolayı ve hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, hizmetin verilmediği, geciktirildiği, iyi bir kalitede verilmediği ve/veya kendilerinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı ve benzeri sebeplerle Şirket’ten hiçbir talepte bulunmayacaklardır.

2.2. Kullanıcı, Şirket’in kendisine herhangi bir bildirimde bulunmadan ve süre tanımadan, UKA üzerinde bulunan içerikleri, videoları, görselleri, yazıları ve sunulan diğer hizmetleri, UKA’nın kullanım amacını, Kullanıcı tarafından kullanılma şekil ve şartlarını her zaman değiştirebileceğini, ayrıca UKA işletmesini durdurabileceğini, kapatabileceğini veya tamamen kendi takdiri dahilinde olmak üzere belli Kullanıcılar’a hizmet vermeyi durdurabileceğini kabul eder.

2.3. Şirket taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Kullanım Sözleşmesi üzerinde ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Sözleşmesi’ni yeni tarih güncellemesi ile UKA’da yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcılar’a bildirilecektir. Güncel Kullanım Sözleşmesi, UKA’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve UKA’nın kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

2.4. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı veya talepte bulunduğu andan itibaren işbu Kullanım Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı’nın hesabının herhangi bir şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.


3. Kullanım Esasları

3.1. Tüm Kullanıcılar, ad-soyad, unvan, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, adres (“Kişisel Bilgiler”) ve varsa referans veya promosyon kodu ile kendilerinden istenen diğer bilgileri  UKA arayüzüne girmek suretiyle üye olarak UKA üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilirler. Ancak; 18 yaşını doldurmamış olanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanların UKA’yı kullanmaları için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir. UKA, Kullanıcılar’dan her zaman ek bilgi ve belge isteyebilir.

3.2. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni haklar saklı tutulmakla birlikte, Kullanıcı’nın UKA’yı kullanımı engellenebilir:

Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler veya görüntüler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin UKA’ya kaydedilmesi,
• UKA’da yer alan içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanması,
• UKA’da yer alan içeriğin kısmen veya tümüyle çoğaltılması,
• UKA’da yer alan içeriğin kısmen veya tümüyle yayılması,
• UKA’da güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi,
• Şirket tarafından UKA sistemine uygun görülmemesi,
• Şirket’ten önceden izin almaksızın UKA üzerinde reklam veya tanıtım içeriklerinin paylaşılması.

Yukarıdaki durumların tespit edilmesi halinde, takdiri münhasıran Şirket’e ait olup, Kullanıcı’nın üyeliği sona erdirilebilir veya askıya alınabilir.

3.3. Kullanıcı, UKA’yı kullanmak ve burada sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli koşulları sağladığını, UKA arayüzüne girdiği her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğunu, söz konusu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, UKA’yı kullanmadan önce söz konusu değişiklikleri bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyecektir; aksi halde söz konusu bilgilerin girilmesinden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır. Bilgilerinde meydana gelen değişikliklerden zamanında haberdar etmeyen ve/veya yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi sunan Kullanıcı, Şirket’in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

3.4. Kullanıcı’nın UKA üzerinde yaptığı her türlü işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Haksız menfaat elde etmek vb. amaçlarla yanlış, eksik ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak, sahte isim ve belge kullanmak, diğer Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz niteliğinde kullanımda bulunmak ve benzeri her türlü eylem yasak olup bunlardan doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olacaktır. Şirket, UKA’yı, bu tür işlem ve eylemler yaptığı düşünülen Kullanıcı’nın kullanımına kapatmak ve yetkili mercilere başvuruda bulunmak dahil olmak üzere uygun göreceği her türlü tedbiri alabilir. Kullanıcı, ayrıca, Şirket’in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

3.5. UKA’da bir Kullanıcı’nın hesabı/giriş bilgileri/şifresi/e-posta adresi ile yapılan her türlü işlem, ilgili Kullanıcı tarafından yapılmış geçerli bir irade açıklaması sayılır ve söz konusu Kullanıcı açısından hukuken bağlayıcıdır.

3.6. Kullanıcı, UKA üzerinden sağlanan ücretli hizmetlerden faydalanmak istemesi halinde, UKA’da yayınlanan ücretlendirme tarifesine tabi olacaktır ve hizmetlere ancak yayınlanan ücretin tahsil edilmesi halinde erişebilecektir.

3.7. Şirket, UKA üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak, kendi kontrolü altında olmayan, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, içeriklere ve/veya dosyalara bağlantı (link) verebilir. Şirket’in bunlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bilgi verme veya reklam amaçlı söz konusu bağlantılar açık veya zımni bir beyan veya garanti olarak yorumlanamaz.

3.8. UKA’nın kullanımından dolayı Kullanıcı’ya ait donanım ve/veya yazılımın zarara uğraması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


4. Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

4.1. Kullanıcı, kendisi tarafından UKA üzerinden veya başka araçlarla Şirket’e sunulan bilgi ve belgelerin, Şirket tarafından üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder. Kullanıcı, Şirket’in işbu UKA üzerinden hizmetleri sunabilmesi için Kullanıcı tarafından Şirket’e sağlanan herhangi bir kişisel veriyi (ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, UKA’da satın aldığı paket tipi, IP numarası ve internet bağlı bilgileri dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“Kişisel Veriler”) toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerektiğinin farkında olduğunu ve buna peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve  taahhüt eder. Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan hizmetleri kullandığı sürece Şirket’e Kişisel Veriler’i toplamak, muhafaza etmek, kullanmak, işlemek ve aktarmak üzere muvafakat verdiğini kabul etmektedir.

4.2. Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesi uyarınca Şirket’in kendisine Kişisel Veriler’i:

(a) Hizmetlerin verilmesini sağlamak ve işbu Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla Kullanıcı’dan temin ettiği Kişisel Veriler’i kullanmasına;
(b) Kişisel Veriler’i toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ve destek hizmeti verme amacıyla kullanmasına;
(c) Kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta Şirket’in haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya

Şirket’in bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Veriler’i ifşa etmesine;

(d) Kullanıcı’ya özel tekliflerin oluşturulabilmesi için Kişisel Veriler’i üçüncü kişilere transfer etmesine;
(e) Kişisel Veriler’in Şirket’in faaliyetlerini yürütme ve geliştirme (yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; bağlantıların yönetilmesi, verilen reklamların etkinliğinin belirlenmesi; ürün, hizmet ve web sitelerinin analizi; web sitelerinin işlevselliğinin kolaylaştırılması ve muhasebe, denetim, faturalama, denkleştirme ve tahsil etme işlemlerinin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere) amacıyla kullanılmasına;
(f) İnteraktif varlıklarının takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Veriler’in kullanılmasına;
(g) Kişisel Veriler’in veri analizi (kişisel bilgilerin anonimleştirilmesi de dahil olmak üzere) ve diğer ölçüm metodları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına; ve
(h) Kişisel Veriler’e dahil olan telefon numarası ve/veya mail adresinin Şirket ve/veya Şirket’in bağlı şirketleri tarafından Kullanıcı ile iletişim için kullanılmasına işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik devam ettiği sürece işlenecektir.

4.3. Site içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması ile Facebook’un Yeniden Pazarlama ve Benzer Kişilere Pazarlama özellikleri kullanılabilir. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ve Facebook ile sağlanan demografik bilgiler, Site’yi ve varsa Site üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

4.4. Google ve Facebook dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, UKA’yı internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin UKA’ya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere UKA tarafından, Google ve Facebook dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.


5. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

5.1. UKA’nın tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirket’e aittir. UKA içeriğinde bulunan yazılım ürünleri, dosyalar, veri tabanları, kataloglar, metinler, resimler, görsel ve işitsel imgeler, videolar, içerikler, dokümanlar, sunumlar, notalar, besteler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarına tabi unsurları Şirket’in yazılı izni olmadan kişisel ve/veya ticari amaçla kod ve yazılım da dahil olmak üzere, görüntülenemez, kullanılamaz, değiştirilemez, işlenemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, ayrıştırılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara ve ortama yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Kullanıcı, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Şirket, daha kaliteli hizmet vermek, Kullanıcılar’ın davranış alışkanlıklarına göre daha efektif teklifler sunmak ve Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak için UKA üzerinden işlem yapan Kullanıcılar’ın hareketlerini kayıt altına almakta serbesttir. UKA’yı kullanmaya başlamakla, Kullanıcı, UKA üzerindeki işlemlerinin kayıt altına alınabileceğini ve bu kayıtların derlenmesi sonucu elde edilen bilgilerin anonimleştirilerek istatistikler üretilmesinde kullanılabileceğini, ticari sırlar hariç olmak üzere, söz konusu bilgilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının münhasıran Şirket’e ait olduğunu, bu konuda Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6. Diğer Hükümler

6.1. Kullanıcı, Şirket’in işbu Kullanım Sözleşmesi’nde ve UKA’da yer alan diğer şartlarda, herhangi bir zamanda, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmaksızın, dilediği değişiklikleri yapabileceğini ve değişikliklerin UKA’da yayınlandıkları tarihlerden itibaren söz konusu değişikliklerle bağlı olacağını kabul eder.

6.2. Kullanıcı, UKA üzerinden aldıkları hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerini, Şirket’in yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez.

6.3. Doğal afetler, yangın, savaş, seferberlik, isyan, grev, lokavt, olağanüstü hâl, terör olayları, resmi mercilerce alınmış kararlar, yaygın elektrik kesintisi, altyapı ve internet bağlantı sorunları, bilgisayar korsanı saldırısı gibi, tarafların makul kontrolleri dışında gelişen ve/veya Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde, Şirket açısından, temerrüt veya ifa etmeme ve benzeri hallerden doğan herhangi bir yükümlülük söz konusu olmayacaktır.

6.4. Şirket, yasal tebligat yolları ile tebligat yapma hakkı saklı kalmak üzere, elektronik haberleşme kanallarını kullanarak da Kullanıcı’ya geçerli şekilde bildirimde bulunabilir.

6.5. İşbu Kullanım Sözleşmesi Türk Hukuku’na tabi olup işbu Kullanım Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtilafın halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından UKA’ya üye olma aşamasında elektronik olarak onaylanmıştır.